Translate this page RO

Select language
InfoCons

Monitorul Educației și Formării, 2019: Raportul pentru România

Monitorul pe 2019 indică progrese suplimentare în direcţia atingerii unor ţinte importante ale UE în materie de educaţie şi formare, subliniind, în acelaşi timp, necesitatea de a se acorda un sprijin mai puternic pentru cadrele didactice şi de a se spori atractivitatea profesiei de dascăl. În ceea ce privește o parte din indicatorii cheie, părăsirea timpurii a școlii (18-24 ani) indică un procentaj de 16.4% pentru tinerii români, comparativ cu o medie UE de 10.6%, iar ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 ani) este 24.6% pentru România, media la nivel european fiind 40.7%.

 

Citește și:

Consiliul sprijină planurile Comisiei de a investi 1 miliard de euro în supercalculatoare europene de talie mondială

Aspectele principale pentru România

  • Au fost prezentate idei concrete pentru o reformă majoră a sistemului de educație și formare. Este necesar să se ia măsuri clare pentru punerea în aplicare a reformei respective.
  • Cheltuielile publice pentru educație sunt scăzute în comparație cu cele de la nivelul UE, în timp ce nevoile de investiții ale sectorului sunt ridicate. S-ar putea ca orice reformă majoră să necesite finanțare suplimentară în vederea consolidării mecanismelor de asigurare a echității și a eficienței.
  • Îmbunătățirea sprijinului acordat cadrelor didactice – în special prin reproiectarea formării inițiale a cadrelor didactice și prin consolidarea dezvoltării profesionale continue – poate contribui la ameliorarea calității și a echității.
  • S-au depus eforturi pentru a extinde învățământul dual. Participarea la programele de învățare pentru adulți rămâne scăzută, în pofida nevoii ridicate de perfecționare și de recalificare.

Comisia sprijină statele membre în procesul lor de a-şi îmbunătăţi sistemele de educaţie prin acţiuni de cooperare în materie de politici, prin evaluare comparativă şi prin programe de finanţare precum programul Erasmus+. Monitorul, care este publicaţia anuală a UE cu cea mai mare însemnătate în materie de educaţie, este o parte integrantă a acestei susţineri. Propunând o gamă amplă de politici şi stimulând dialogul, publicaţia ajută statele membre să îşi compare sistemele de educaţie şi să şi le îmbunătăţească.

Citește și:

Educație și formare în UE: sprijinirea profesorilor este esențială pentru construirea Spațiului european pentru educație

Ediţia de anul acesta a monitorului, cea de a opta, vizează cadrele didactice. Aceasta include şi analizează constatările unei ample anchete axate pe cadrele didactice şi realizate de Organizaţia pentru (link is external)(link is external) Cooperare şi Dezvoltare Economică (link is external)(link is external). Această anchetă internaţională, cea mai recentă referitoare la cadrele didactice şi la învăţare, a evidenţiat nevoia de formare a cadrelor didactice pentru ca acestea să facă faţă mai bine unor aspecte presante precum utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi tipuri speciale de predare, de exemplu predarea adresată elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi cea din clase multiculturale. În vederea soluţionării acestor aspecte, monitorul recomandă asigurarea unui număr adecvat de cadre didactice în sistem, pentru toate materiile, atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale. Totodată, monitorul subliniază că sunt necesare eforturi de politică mai mari pentru ca în sistemul de învăţământ să fie atrase cele mai bune cadre didactice, asigurându-se în acelaşi timp că acestea beneficiază de formarea corespunzătoare şi sunt motivate să continue practicarea acestei profesii.

Sursa: Comisia Europeana

 

 

 

 

 

 

Citește și:

 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+