Translate this page RO

Select language
InfoCons

Comisia își onorează angajamentele prevăzute în Planul de acțiune pentru economia circulară

În prezent, toate cele 54 de acțiuni prevăzute în planul lansat în 2015 au fost îndeplinite sau sunt în curs de a fi puse în aplicare, ceea ce va contribui la dinamizarea competitivității Europei, la modernizarea economiei și a industriei sale în vederea creării de locuri de muncă, a protejării mediului și a generării unei creșteri durabile.

Citește și:

Consumați pastile când sunteți răcit? Puteți găsi și 18 E-uri într-un comprimat!

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară, pe care l-a adoptat în decembrie 2015. Raportul prezintă principalele rezultate ale punerii în aplicare a planului de acțiune și schițează provocările nesoluționate în ceea ce privește pregătirea terenului pentru o economie circulară neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și competitivă, în cadrul căreia presiunea asupra resurselor naturale și de apă dulce, precum și asupra ecosistemelor să fie redusă la minimum. Constatările raportului vor fi discutate în cadrul Conferinței anuale a părților interesate privind economia circulară, care va avea loc la Bruxelles, în perioada 6-7 martie.

De la o economie liniară la una circulară

După trei ani de la adoptare, Planul de acțiune pentru economia circulară poate fi considerat pe deplin finalizat. În prezent, toate cele 54 de acțiuni prevăzute de acesta au fost îndeplinite sau sunt în curs de a fi puse în aplicare. Potrivit constatărilor raportului, punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară a accelerat tranziția către o economie circulară în Europa, care, la rândul său, a contribuit la readucerea UE pe calea creării de locuri de muncă. În 2016, sectoarele relevante pentru economia circulară au angajat peste patru milioane de lucrători, ceea ce reprezintă o creștere de 6 % față de 2012.

Citește și:

Telefonul Consumatorului - Ministerul Finanțelor Publice

Circularitatea a deschis, de asemenea, noi oportunități de afaceri, a dus la apariția unor noi modele de afaceri și a dezvoltat noi piețe, atât pe plan intern, cât și în afara UE. În 2016, activitățile circulare, cum ar fi repararea, reutilizarea sau reciclarea, au generat o valoare adăugată de aproape 147 de miliarde EUR, în timp ce valoarea investițiilor a fost de aproximativ 17,5 miliarde EUR.

Strategia UE pentru materialele plastice

Strategia UE pentru materialele plastice într-o economie circulară este primul cadru de politică la nivelul UE care adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață al materialelor pentru a integra activitățile de proiectare circulară, utilizare, reutilizare și reciclare în lanțurile valorice ale materialelor plastice. Strategia stabilește o viziune clară cu obiective cuantificate la nivelul UE, astfel încât, printre altele, până în 2030, toate ambalajele din plastic introduse pe piața UE să fie reutilizabile sau reciclabile.

Pentru a impulsiona piața materialelor plastice reciclate, Comisia a lansat o campanie de asumare voluntară de angajamente privind materialele plastice reciclate. 70 de întreprinderi și-au asumat deja angajamente, ceea ce va duce la creșterea pieței pentru materialele plastice reciclate cu cel puțin 60 % până în 2025. Cu toate acestea, există încă un decalaj între cererea și oferta de materiale plastice reciclate. Pentru a elimina acest decalaj, Comisia a lansat Alianța circulară privind materialele plastice. La această alianță participă principalele părți interesate din sector, care furnizează și utilizează materiale plastice reciclate.

Citește și:

Compostați resturile alimentare !

Normele privind produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit, care abordează problema celor zece articole care sunt întâlnite cel mai des pe plajele din UE, o plasează pe aceasta în prima linie a luptei mondiale împotriva deșeurilor marine. Printre măsuri se numără interzicerea anumitor produse de unică folosință fabricate din plastic (cum ar fi paiele pentru băuturi și tacâmurile), atunci când există alternative, și interzicerea materialelor plastice oxodegradabile, precum și propunerea unor acțiuni care să vizeze alte produse și materiale, cum ar fi obiective de reducere a consumului, cerințe de proiectare a produselor și sisteme de răspundere extinsă a producătorilor.

Inovare și investiții

Pentru a accelera tranziția către o economie circulară, este esențial să se investească în inovare și să se ofere sprijin pentru adaptarea bazei industriale a Europei. În perioada 2016-2020, Comisia și-a intensificat eforturile în ambele direcții, suma totală a fondurilor publice alocate tranziției fiind de peste 10 miliarde EUR.

Pentru a stimula investițiile viitoare, Platforma de sprijin financiar pentru economia circulară a formulat recomandări pentru a îmbunătăți atractivitatea financiară a proiectelor în domeniul economiei circulare, pentru a coordona activitățile de finanțare și pentru a face schimb de bune practici. Platforma va colabora cu Banca Europeană de Investiții în vederea asigurării asistenței financiare și a exploatării sinergiilor cu planul de acțiune privind finanțarea creșterii durabile.

Citește și:

Devino Eroul de Zi cu Zi și oprește risipa alimentară!

Transformarea deșeurilor în resurse

Soliditatea și eficiența sistemelor de gestionare a deșeurilor reprezintă un element esențial al unei economii circulare. Pentru a moderniza sistemele de gestionare a deșeurilor din Uniune, în iulie 2018 a intrat în vigoare un cadru legislativ revizuit privind deșeurile. Acesta include, printre altele, noi rate de reciclare ambițioase, clarificarea statutului juridic al materialelor reciclate, precum și măsuri consolidate de prevenire a generării deșeurilor și de gestionare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor marine, a deșeurilor alimentare și a produselor care conțin materii prime critice.

Procese de proiectare și de producție circulare

Proiectarea inteligentă la începutul ciclului de viață al unui produs este esențială pentru asigurarea circularității. Odată cu punerea în aplicare a Planului de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019, Comisia a promovat în continuare proiectarea circulară a produselor, împreună cu obiectivele de eficiență energetică. Măsurile de proiectare ecologică și de etichetare energetică aplicabile mai multor produse includ în prezent norme privind cerințele de eficiență a materialelor, cum ar fi disponibilitatea pieselor de schimb, ușurința de a repara produsele și facilitarea tratamentului la sfârșitul ciclului de viață. Comisia a analizat, de asemenea, într-un document de lucru special al serviciilor sale, politicile sale pentru produse cu intenția de a sprijini produsele circulare și durabile.

Citește și:

Bacteria Listeria monocytogenes și cum o putem evita

Întărirea poziției consumatorilor

Tranziția către o economie mai circulară necesită o implicare activă a cetățenilor în schimbarea modelelor de consum. Datorită metodelor elaborate de Comisie referitoare la amprenta de mediu a produselor (AMP) și la amprenta de mediu a organizațiilor (AMO), întreprinderile pot să facă declarații de mediu care sunt demne de încredere și comparabile, iar consumatorii pot să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Implicarea puternică a părților interesate

Implicarea părților interesate este esențială pentru tranziție. Abordarea sistemică a planului de acțiune a oferit autorităților publice, actorilor economici și sociali, precum și societății civile un cadru de replicare, pentru a încuraja parteneriatele dintre sectoare și de-a lungul lanțurilor valorice. Rolul Comisiei în accelerarea tranziției și în asumarea rolului de lider în ceea ce privește eforturile internaționale în materie de circularitate a fost, de asemenea, recunoscut de Forumul Economic Mondial din 2019, în cadrul căruia Comisia a primit Premiul pentru circularitate, în secțiunea destinată entităților din sectorul public.

Citește și:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor colaborează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor

Provocări nesoluționate

În prezent, economia circulară este o tendință mondială ireversibilă. Este, însă, necesar să se intensifice și mai mult acțiunile la nivelul UE și la nivel mondial, să se închidă complet bucla și să se mențină avantajul competitiv pe care economia circulară îl oferă întreprinderilor din UE. Vor fi necesare eforturi sporite în vederea punerii în aplicare a legislației revizuite privind deșeurile și a dezvoltării de piețe pentru materiile prime secundare. De asemenea, este necesar să se accelereze activitatea începută la nivelul UE cu privire la anumite aspecte (cum ar fi substanțele chimice, mediul netoxic, etichetarea ecologică și ecoinovarea, materiile prime critice și îngrășămintele), dacă Europa dorește să beneficieze pe deplin de tranziția către o economie circulară.

Interacțiunea cu părțile interesate sugerează că anumite domenii care nu sunt încă acoperite de planul de acțiune ar putea fi analizate pentru a finaliza agenda circulară. Bazându-se pe exemplul Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară, multe alte sectoare cu un impact major asupra mediului și cu potențial de circularitate, cum ar fi sectorul IT, produsele electronice, mobilitatea, mediul construit, mineritul, produsele de mobilier, produsele alimentare și băuturile sau textilele ar putea beneficia de o abordare cuprinzătoare similară pentru a deveni mai circulare.

Context

În 2015, Comisia a adoptat un plan de acțiune nou și ambițios pentru economia circulară, cu scopul de a stimula tranziția Europei către o economie circulară, care ar fi urmat să dinamizeze competitivitatea mondială, să favorizeze creșterea economică durabilă și să creeze noi locuri de muncă. Se preconiza că acțiunile propuse ar fi urmat să contribuie la „închiderea buclei” ciclurilor de viață ale produselor, prin intensificarea reciclării și a reutilizării, și să genereze beneficii atât pentru mediu, cât și pentru economie. Planurile ar fi contribuit la valorificarea și utilizarea la maximum a tuturor materiilor prime, produselor și deșeurilor, favorizând economisirea de energie și reducând emisiile de gaze cu efect de seră, și ar fi beneficiat de sprijin financiar acordat în cadrul fondurilor ESI, al programului Orizont 2020, al fondurilor structurale ale UE și al investițiilor în economia circulară la nivel național.

Documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei conține prezentarea completă a situației curente a punerii în aplicare a planului de acțiune.

Sursa: Europa.eu

 

 

Citește și:

Consumați pastile când sunteți răcit? Puteți găsi și 18 E-uri într-un comprimat!

- Vrei să știi mai multe? Poți să te protejezi singur! Descarcă aplicația gratuită InfoCons pentru Android și IOS!

- Fii cu adevărat și tu cu o9atitudine și ia atitudine!

Nr. de tel - 021.9615 sau *9615 

Whats App - 0732.008.969

Mail: reclamatii@protectia-consumatorilor.ro

 

 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+