Translate this page RO

Select language
InfoCons

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice"

logos Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice" „Investitii pentru viitorul dumneavoastra!" Finalizarea Proiectului „Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor - Biblioteca Nationala - Centrul de Resurse pentru Societatea Civila - Proiect Pilot Bucuresti" - Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala - Bucuresti, 29 decembrie 2009 Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România - A.N.P.C.P.P.S. Romania a finalizat Proiectul "Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor - Biblioteca Nationala - Centrul de Resurse pentru Societatea Civila - Proiect Pilot Bucuresti", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" a POS CCE. In cadrul activitatilor acestui proiect s-au achizitionat echipamente de tehnologia informatiei, serviciul de semnatura electronica, s-a realizat conectarea la internet broadband si s-au tiparit materiale de promovare a proiectului. Proiectul a fost implementat la Secretariatul General din Str. Muzelor, nr. 1, sector 4 si a avut o durata de 5 luni. Detalii suplimentare puteti obtine de la: E-mail: office@InfoCons.ro
Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram