Translate this page RO

Select language
InfoCons

O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic

Pactul verde european stabilește modalitatea prin care Europa poate deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Acesta trasează o nouă strategie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, menită să stimuleze economia, să îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții oamenilor, să asigure protecția naturii și să nu lase pe nimeni în urmă.

Strategia „De la fermă la consumator” este un element central al Pactului verde. Ea abordează, într-un mod cuprinzător, provocările sistemelor alimentare durabile și recunoaște legăturile inextricabile dintre persoanele sănătoase, societățile sănătoase și o planetă sănătoasă. Strategia este un element central al Agendei Comisiei pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) ale Națiunilor Unite. Toți cetățenii și operatorii din toate lanțurile valorice, din UE și din afara acesteia, ar trebui să beneficieze de o tranziție echitabilă, în special ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a încetinirii creșterii economice. Trecerea la un sistem alimentar durabil poate aduce beneficii de mediu, sociale și de sănătate, poate genera câștiguri economice și poate garanta că depășirea crizei este echivalentă cu înscrierea pe o traiectorie durabilă 1 . Asigurarea de mijloace de subzistență durabile pentru producătorii primari, care sunt încă în urmă în ceea ce privește veniturile 2 , este esențială pentru succesul depășirii crizei și al tranziției.

Pandemia de COVID-19 a evidențiat importanța unui sistem alimentar robust și rezistent, care să funcționeze în toate circumstanțele și care să fie capabil să asigure accesul la o aprovizionare suficientă cu produse alimentare la prețuri accesibile pentru cetățeni. De asemenea, această pandemie ne-a sensibilizat extrem de bine cu privire la interrelaționarea dintre sănătate, ecosisteme, lanțurile de aprovizionare, modelele de consum și limitele planetei. Este evident că trebuie să facem mult mai mult pentru a asigura sănătatea noastră și a planetei. Pandemia actuală este doar un exemplu. Apariția din ce în ce mai frecventă a secetelor, a inundațiilor, a incendiilor forestiere și a noilor organisme dăunătoare reprezintă o reamintire constantă a faptului că sistemul nostru alimentar este amenințat și că el trebuie să devină mai durabil și mai rezistent.

Strategia „De la fermă la consumator” reprezintă o nouă abordare cuprinzătoare a modului în care europenii apreciază durabilitatea sistemelor alimentare. Este vorba de o oportunitate de îmbunătățire a stilurilor de viață, a sănătății și a mediului. Crearea unui mediu alimentar favorabil care să faciliteze alegerea unei alimentații sănătoase și durabile va fi benefică pentru sănătatea și calitatea vieții consumatorilor și va reduce costurile legate de sănătate pentru societate. Oamenii acordă o atenție sporită aspectelor legate de mediu, de sănătate, precum și aspectelor sociale și etice 3 și, mai mult ca niciodată, caută valoare în produsele alimentare. În pofida urbanizării societăților, oamenii doresc să se simtă mai aproape de produsele alimentare pe care le consumă. Ei își doresc produse alimentare proaspete, mai puțin prelucrate și obținute în mod durabil. Iar apelurile la scurtarea lanțurilor de aprovizionare s-au intensificat în timpul epidemiei actuale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a alege produse alimentare durabile, iar toți actorii din lanțul alimentar ar trebui să privească aceste lucru ca o responsabilitate și o oportunitate.

Un sistem alimentar durabil va fi esențial pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de climă și mediu prevăzute de Pactul verde, totodată îmbunătățind veniturile producătorilor primari și consolidând competitivitatea UE. Această strategie sprijină tranziția, punând accentul pe noi oportunități atât pentru cetățeni, cât și pentru operatorii din sectorul alimentar.

Concluzii

Pactul verde european reprezintă o oportunitate de a reconcilia sistemul nostru alimentar cu nevoile planetei și de a răspunde în mod pozitiv aspirațiilor europenilor pentru o alimentație sănătoasă, echitabilă și ecologică. Scopul acestei strategii este ca sistemul alimentar al UE să devină un standard global în materie de durabilitate. Tranziția către sisteme alimentare durabile necesită o abordare colectivă care să implice autoritățile publice de la toate nivelurile de guvernanță (inclusiv orașe, comunități rurale și costiere), reprezentanți ai sectorului privat din cadrul lanțului valoric alimentar, organizații neguvernamentale, parteneri sociali, reprezentanți ai mediului academic și cetățeni.

Comisia invită toți cetățenii și toate părțile interesate să se angajeze într-o dezbatere amplă pentru a formula o politică alimentară durabilă, inclusiv în cadrul adunărilor naționale, regionale și locale. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să aprobe această strategie și să contribuie la punerea sa în aplicare. Comisia se va adresa cetățenilor cu privire la această strategie într-un mod coordonat, pentru a-i încuraja să participe la transformarea sistemelor noastre alimentare.

Comisia se va asigura că strategia este pusă în aplicare în strânsă concordanță cu celelalte elemente ale Pactului verde, în special cu Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030, cu noul CEAP și cu ambiția de reducere la zero a poluării. Ea va monitoriza tranziția către un sistem alimentar durabil care să aibă loc fără a dăuna planetei, inclusiv progresele privind obiectivele și reducerea globală a amprentei asupra mediului și climei a sistemului alimentar al UE. Comisia va colecta periodic date, inclusiv pe baza observării Pământului, în vederea unei evaluări cuprinzătoare a impactului cumulat al tuturor acțiunilor din cadrul acestei strategii asupra competitivității, mediului și sănătății. Comisia va revizui această strategie până la mijlocul anului 2023, pentru a evalua dacă măsurile luate sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

 

documentul integral poate fi consultat AICI 

 

 

Sursa: europa.eu 

 

 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram