Translate this page RO

Select language
InfoCons

Elemente socio-juridice de control social pe terenul deviației speciale

Structura lucrării  este concepută astfel încât fiecare din părţile sale şi toată la un loc, să constituie un ansamblu unitar, coerent şi echilibrat în date, așa încât construcţia imaginii la care se face referire să fie percepută în însăşi înfăptuirea ei treaptă cu treaptă, pornind de la definirea obiectului sociologiei juridice.

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Ionescu, Cristian
 Elemente socio-juridice de control social pe terenul devianţei speciale : perspectivă socio-juridică şi psihologică asupra lumii interlope şi organizate / Ionescu Cristian, Tudorel Butoi, Mierlea Sorin. - Cristian : Editura P.B.S., 2019
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-94695-1-4

I. Butoi, Tudorel
II. Mierlea, Sorin

316

Autori

  • Tudorel Butoi
  • Ionescu Cristian
  • Mierlea Sorin

 

 

Dechide cartea într-o filă nouă

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram