Translate this page RO

Select language
InfoCons

Compendiu interdisciplinar de psihologie judiciară - analiză comportamentală - victimologie

Prezenta lucrare, Compendiu interdisciplinar de psihologie judiciară - analiză comportamentală - victimologie. Psihologie victimală - criminalistică, este prima de acest gen din perimetrul universitar academic românesc, actualitatea, realismul și pragmatismul lucrării rezultând din experiența practică și documentarea personală a autorilor, fapt pentru care noi înțelegem să o protejăm prin exercitarea drepturilor noastre intelectuale.

În acest sens, recomandăm responsabilitate eleganță și decență în utilizarea conținutului și formelor de preluare a informațiilor pe care prezenta operă le conține, orice demers în acest sens făcându-se exclusiv cu acordul colegial exprimat prin scris de creatorii prezentei opere.

 

prof. univ. cd. Butoi Tudorel

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Compendium interdisciplinar de psihologie judiciară - Analiză comportamentală - Victimologie - Psihologie victimală – Criminalistică / Butoi B. Tudorel, Mîndrilă Dănel, Ionescu Cristian, .... –

    Cristian : Editura P.B.S., 2019
    Conţine bibliografie
    ISBN 978-606-94695-0-7

I. Butoi, Tudorel
II. Mîndrilă, Dănel
III. Ionescu, Cristian

343.9
159.9

 

 

Autori :

  • Prof. univ. dr. Tudorel Butoi
  • Mîndrilă Dănel
  • Ionescu Cristian
  • Morar Robert
  • Ciobanu Mariana
  • Butoi Ioana Teodora
  • Mierlea Sorin
  • Butoi Alexandru
  • Puț Cătălin Gabriel

 

 

 

 

Deschide cartea într-o filă nouă

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram