Translate this page RO

Select language
InfoCons

Campania Naţională "Stop Consumului de Alcool de Către Minori"

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, având certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 22/2003, cont bancar RO68 RZBR 0000 0600 0708 8608 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Cod de Identificare Fiscală 15535584, cu Secretariatul General în Bucureşti, Str. C.A. Rosetti, nr. 10, et. 3, ap. 6 Sector 1, cod poştal 010283, România, tel./fax: 031-402.26.32, e-mail: office@InfoCons.ro, www.protecţia-consumatorilor.ro, este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independenţa, întemeiată pe principii democratice, ce apăra drepturile consumatorilor.

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram