Translate this page RO

Select language
InfoCons

Atribuțiile M.F.P. și ale structurilor teritoriale în prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor de publicitate înșelătoare și publicitate comparativă ilegală

MFP

EȘTI COMERCIANT?
EȘTI PROTEJAT ÎMPOTRIVA PUBLICITĂȚII ÎNȘELĂTOARE

1. 1.1 Care este scopul Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată?
Scopul legii îl reprezintă protecția comercianților împotriva publicității înșelătoare și a consecințelor defavorabile ale acesteia, precum și stabilirea condițiilor în care publicitatea comparativă este permisă.
1.2. Definiții
Publicitatea = orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații.
Publicitatea înșelătoare = publicitatea care, în orice mod, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta și care, din cauza caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază sau poate prejudicia un concurent.
Publicitatea comparativă = publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta.

2. Care sunt autoritățile care administrează Legea nr. 158/2008?
• M.F.P. – în cazul mesajelor publicitare, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informației, constată încălcarea legii, din oficiu sau la sesizarea comercianților, precum și a asociațiilor și organizațiilor care au un interes legitim.
• A.N.P.C. – în cazul mesajelor publicitare de natură să încalce dispozițiile legii privind publicitatea comparativă, constată încălcarea legii, din oficiu sau la sesizarea consumatorilor.
• C.N.A. – în cazul mesajelor publicitare transmise prin intermediul comunicațiilor audiovizuale comerciale, verifică și oprește, prin decizie, potrivit competențelor, difuzarea unei comunicații comerciale, în cazul constatării de către MFP sau ANPC a încălcării legii.

3. Cine poate face sesizare?
• Comercianții (persoane fizice sau juridice ce acționează în scopuri care se încadrează în activitatea sa comercială, industrială, artizanală ori liberală și orice persoană care acționează în numele și pe seama comerciantului), precum și asociațiile și organizațiile care au un interes legitim - pot să sesizeze M.F.P. sau, după caz, C.N.A., în funcție de mediul și canalul de difuzare al unei comunicări/mesaj publicitar care constituie o încălcare a Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.
• În vederea respectării dispozițiilor privind publicitatea comparativă, consumatorii pot să sesizeze ANPC.
• M.F.P., prin reprezentanții săi, se poate autosesiza, când constată încălcarea dispozițiilor prevăzute de lege.

4. Când și cum se poate face sesizare?
Dreptul comercianților de a sesiza faptele ce pot constitui contravenții, conform legii, se prescrie în termen de 3 luni de la data luării la cunoștință de anunțul publicitar, dar nu mai târziu de 6 luni de la data apariției acestuia.
Sesizarea privind o faptă de publicitate se poate face în scris, către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, sau prin intermediul Formularului de sesizare on line postat pe site-ul M.F.P. la adresa www.mfinante.ro, la rubrica ”Publicitate înșelătoare”, respectiv: http://www.mfinante.gov.ro/publicitateinselatoareForm.html?pagina=acasa.

5. Ce fapte pot fi sancționate?
În practica instituției sunt considerate fapte de publicitate ce pot fi sancționate (și se recomandă a fi evitate), utilizarea unor anunțuri de tipul:
- ”cele mai mici prețuri”, ”cel mai bun raport calitate-preț”;
- ”cel mai mic/bun preț din România”, ”cele mai mici prețuri din oraș”, ”cele mai bune servicii”;
- ”prețuri mai mici decât la...”, ”numărul 1 în România/oraș...”, ”alegerea nr. 1”;
- ”cea mai pură apă”, ”apa cu cel mai scăzut nivel de (...) din România”, fără a prezenta dovezi care să susțină exactitatea afirmațiilor.

6. Ce sancțiuni se pot aplica?
Sancțiunile aplicabile în cazul în care se constată încălcări ale legii sunt următoarele:
6.1 În cazul constatării săvârșirii unei contravenții prevăzute de Legea nr. 158/2008 sunt incidente prevederile art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, respectiv:
• sancțiunea principală: avertismentul
• nu se aplică sancțiunile/măsurile complementare
• se întocmește un plan de remediere, cu excepția cazului în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală și a cazului în care contravenția săvârșită nu este continuă
6.2 În cazul în care se constată - neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale stabilite prin planul de remediere sau săvârșirea de către contravenient a aceleiași/altei contravenții, în termen de 3 ani de la aplicarea sancțiunii, conform art. 9 din Legea prevenirii nr. 270/2017 - sunt incidente prevederile din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa republicata, respectiv:
• sancțiune principală: amenda contravențională (cu limite valorice între 3.000 – 30.000, respectiv 6.000 – 60.000 lei) si, dupa caz
• sancțiuni/măsuri complementare, precum:
- încetarea publicității înșelătoare sau a publicității comparative ilegale,
- publicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției necontestat sau a hotărârii judecătorești (în cazul în care a existat o plângere împotriva procesului-verbal), integral sau în extras;
- publicarea unei declarații rectificative de către comerciantul contravenient, atât prin intermediul unui ziar de largă circulație, cât și prin intermediul mijlocului de comunicare folosit pentru difuzarea anunțului publicitar interzis.

6.3 Care este scopul Legii prevenirii nr. 270/2017?
Scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.
Definiții
Plan de remediere = anexă la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile prevăzute la art. 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere.
Măsură de remediere = orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina sa.
Termen de remediere = perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile art. 4, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirea obligațiilor legale.

7. Unde pot fi găsite detalii privind punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată și a Legii prevenirii nr. 270/2017?
Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, www.mfinante.ro, la rubrica ”Publicitate înșelătoare”, vor fi postate informații privind: legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor, acțiunile desfășurate și lista faptelor de publicitate care au fost sancționate și măsurile aplicate/tipuri de mesaje publicitare care conduc spre publicitate înșelătoare și formularul de sesizare online - http://www.mfinante.gov.ro/publicitateinselatoareForm.html?pagina=acasa.


Serviciul analiză, programare și coordonare metodologică
26.10.2018

%MCEPASTEBIN%

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram