Translate this page RO

Select language
InfoCons

Cursul InfoCons în domeniul Financiar-Bancar

Cursul Vocațional de Protecția Consumatorilor în domeniul Financiar Bancar este gratuit pentru cadrele didactice.

Absolvirea cursului constă într-un exament de tip grilă, pe care îl puteți susține online.

Înscrierea la curs

Înscrierea se poate face exclusiv Online: Formularul de înregistrare cu curs

Desfasurare

Ca urmare a înregistrării vei primi pe e-mail suportul de curs pe adresa de e-mail specificată.

Absolvire

Cursul se va finaliza printr-un examen tip grilă susținut online. Punctajul necesar pentru promovarea cursului este de 55 de puncte. Fișa de evaluare conține 30 de întrebări tip grilă, a câte 3 puncte fiecare (100 puncte în total, 10 puncte din oficiu). Toate grilele conțin întrebări cu o singură variantă de răspuns.

În urma acestui examen, absolvenții vor primi prin e-mail un Certificat de Absolvire Electronic.

Asociația InfoCons este membră a EAEA (European Association for the Education of Adults).

Tinând cont de rolul educativ al acestui Curs, sperăm că în activitatea viitoare a cadrelor didactice se vor regăsi cunoștiințele acumulate cu ocazia absolvirii acestui Curs.

Cursul contribuie la formarea unei generații de consumatori mai informați, mai educați pentru ca alegerile lor să poată fi făcute în cunoștință de cauză.

 

Testimoniale

Paul Silviu Anghel

In contextul problematicii bancare actuale se resimte acut nevoia compactarii unor informatii necesare si mai ales utile atat consumatorilor, cat si operatorilor economici, institutii financiar-bancare.

Sprijinim si incurajam prezentul demers publicistic convinsi fiind ca acesta constituie un ghid legislativ, dar si de bune practici, menit sa completeze un vid evident in literatura de specialitate in materie de protectie a consumatorilor de servicii financiar-bancare, prezentand totodata si spete concrete din cadrul actiunilor de control desfasurate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Paul Silviu Anghel
Director General
Directia Control Supraveghere Piata si Armonizare Europeana
Autoritatea Nationala pentru Protectia  Consumatorilor

Ianfred Silberstein

O inițiativă în sprijinul unei necesități

Am subliniat în nenumărate rânduri necesitatea asigurării unei educații financiar-bancare a populației, a diferitelor categorii sociale, inclusiv a parlamentarilor și a mass-mediei, ce devine utilă socialmente în contextul realităților actuale.
Din constatările modului de abordare a problemelor financiar-bancare pe diverse planuri se poate ajunge la concluzia că tocmai lipsa unei educații în materie face ca atât afirmații, cât și modalități de reacții ale societății să nu concorde cu un mod de înțelegere adecvat și, mai ales, profesionist, al problematicii pe un palier social-economic cu pronunțate consecințe la nivel macro, cât și microeconomic.
De aceea, am apreciat întotdeauna că este necesară o preocupare susținută în vederea educării pe plan financiar-bancar a elevilor pentru înțelegerea fenomenelor specifice, astfel încât aceștia să fie capabili să-și formeze opinii adecvate care să le fie utile, atât la nivel individual, cât și la nivel general.
Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar - România, în cei 7 ani de existență, s-a preocupat continuu, atât de pregătirea profesională a membrilor săi, dar și pentru informarea și pregătirea largă a celor interesați în cadrul colocviilor, conferințelor și simpozioanelor pe care le-a organizat, prilej cu care specialiști în domeniu au tratat subiecte de interes general în materie și, de multe ori, au oferit răspunsuri la întrebările care interesau auditoriul. Asociația a organizat până în prezent și 11 conferințe internaționale cu participarea specialiștilor din instituții financiare internaționale, bănci centrale de pe 5 continente și bănci comerciale, ocazie cu care s-au întâlnit opiniile specialiștilor români cu cele ale oaspeților străini. Experiența ne-a demonstrat că astfel de dezbateri sunt folositoare pentru cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a multiplelor aspecte bancare cu care se confruntă lumea contemporană.
Nevoia unei cât mai profesioniste abordări a problemelor financiar-bancare se vădește continuu pentru formarea unei concepții juridice cât mai adecvate unor viitori cetățeni responsabili ai țării.
Faptul că Info-Cons Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor în România inițiază un asemenea Curs în domeniul financiar-bancar pentru cadrele didactice nu poate fi decât benefic pentru întreaga societate.
De aceea, salutăm cu toată convingerea această acțiune și ne propunem să sprijinim cât mai susținut activitatea de educare în domeniu  a tinerelor vlăstare, ce poate fi de un real folos pentru aceștia ca și pentru întreaga societate.
Cu acest prilej, felicitând Info-Cons pentru materializarea concretă a unei asemenea initiațive, avem încredere că efectele utilității sale vor deveni evidente în raport de nevoile societății.
Să urăm, deci, acestui Curs în domeniul financiar-bancar pentru cadrele didactice să-și atingă scopurile urmărite de inițiator și să răspundă nevoilor sociale cât mai diverse.

Ianfred Silberstein
Președintele Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar - România

Cosmin Vladimirescu

“Importanţa educaţiei financiare nu poate fi subestimată în ziua de astăzi – trăim într-o lume mult mai complexă și dinamică decât cea a generației anterioare. Consumatorii de astăzi trebuie să fie informați și să cunoască produse și servicii de o varietate tot mai mare, pentru a-și putea administra cu succes și cu încredere finanțele personale, într-un mod cât mai eficient și mai sigur. MasterCard susține pe deplin toate eforturile și inițiativele dedicate creșterii gradului de informare și educație, pentru a avea consumatori cât mai responsabili, capabili şi încrezători să ia deciziile financiare corecte și cele mai potrivite pentru viitorul lor.”

Cosmin Vladimirescu
General Manager
MasterCard

“Educatia, accesul la informare sunt principalele deziderate care ne formeaza pe fiecare in calitatea noastra de consumatori dar mai ales in calitatea noastra de consumatori europeni cu o9atitudine!”

Sorin Mierlea
Presedinte InfoCons 

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Instagram