Translate this page RO

Select language
InfoCons

Reprezentanții InfoCons participă la ședința Plenului Consiliului Economic și Social

Reprezentantul InfoCons participă astăzi, 13 Martie 2018, începând cu ora 13:00, în calitate de membru, la ședința Plenului Consiliului Economic și Social.

Ordinea de zi propusă cuprinde:

  1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.03.2018
  2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 6.03.2018
  3. Avizarea proiectelor de acte normative:

3.1  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (plx44/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori P.S.D.

3.2  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale – Republicare (plx45/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator P.M.P.

3.3  Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b34/19.02.2018  (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) –Inițiatori: deputați P.M.P., U.D.M.R.

3.4  Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare (b39/19.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați P.S.D., P.N.L., U.D.M.R., P.M.P.

3.5  Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternative/ ecologice (b43/21.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați P.N.L., ALDE, P.M.P., P.S.D.

3.6  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (3^1) din Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (b45/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați U.D.M.R.

3.7  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1916 (b46/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați U.D.M.R., P.S.D.

3.8  Propunere legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea educației naționale nr.1/2011 (plx. 75/05.03.2018) (termen de avizare: 20.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare). Inițiatori: senatori P.S.D.

3.9  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2018 (termen de avizare: 21.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.10          Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Societăţii Casa de Comerţ România S.A. (termen de avizare: 21.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.Ec.

3.11          Proiect de Lege privind societățile mutuale de asigurare(termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.F.P.

3.12          Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (termen de avizare: 23.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.S.

3.13          Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 23.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.F.P.

  1. Diverse

 

 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+