Translate this page RO

Select language
InfoCons

Reprezentanții InfoCons participă la ședința Plenului Consiliului Economic și Social

Reprezentantul InfoCons participă astăzi, 14 Noiembrie  2017, începând cu ora 13:00, în calitate de membru, la ședința Plenului Consiliului Economic și Social.

Ordinea de zi propusă cuprinde:

  1.       Informare privind şedinţa BEx din data de 7.11.2017
  1.       Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.10.2017
  2.       Avizarea proiectelor de acte normative:

3.1 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b491/16.10.2017) (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat P.S.D.

3.2 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b492/16.10.2017) (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori P.N.L.

3.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,, CULTURĂ” (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.C.I.N.

3.4 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor din domeniul transportului feroviar (termen de avizare: 13.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.T.

3.5 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 151/2012 pentru aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.6 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului unic lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.7 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.8 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal (termen de avizare: 15.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.9 Proiectul Codului administrativ (termen de avizare: 16.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.D.R.A.P.F.E.

3.10   Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

3.11   Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 17.11.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.M.J.S.

  1. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la  Summitul Euro-Mediteranean al Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare, 13-14 decembrie 2017, Madrid, Spania
  2. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România a Adunării Generale elective a UCESIF, în ziua de 8 decembrie 2017, la sediul CES din București
  3. Diverse

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+