Translate this page RO

Select language
InfoCons

Reprezentanții InfoCons participă la ședința Plenului Consiliului Economic și Social

Reprezentantul InfoCons participă astăzi, 12 Septembrie 2017, începând cu ora 13:00, în calitate de membru, la ședința Plenului Consiliului Economic și Social.

Ordinea de zi propusă cuprinde:

 1. Informare privind ședința BEx din data de 12.09.2017
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 05.09.2017
 3. Avizarea proiectelor de acte normative

  3.1  Proiect de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor(termen de avizare: 14.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P. - avizare amânată în ședința Plenului din data de 5.09.2017

  • Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil

  3.2  Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (termen de avizare: 18.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați P.M.P.

  • Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) –  notă ședință fără cvorum – puncte de vedere
  • Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) –  proiect de aviz nefavorabil
  • Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) –  notă ședință fără cvorumpuncte de vedere

  3.3  Propunere legislative pentru modificarea art. 168 din Legea aducației naționale nr. 1/2011  (termen de avizare: 18.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați P.M.P.

  • Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observație
  • Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) –  proiect de aviz favorabil cu observații
  • Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) –  notă ședință fără cvorumpuncte de vedere

  3.4  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2017 (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: M.J.

  • Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil
  • Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil

  3.5  Proiect deHotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, precum și pentru aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.J.

  • Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil
  • Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil

  3.6  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 (termen de avizare: 19.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.J.

  • Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil
  • Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) –  notă ședință fără cvorum - propunere de aviz favorabil

  3.7  Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

  • Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – notă ședință fără cvorum - propunere amânare

  3.8  Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

  • Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) – notă ședință fără cvorum - propunere amânare
 4. Validarea domnului IANC Petru, reprezentant al U.G.I.R., ca membru al Comisiei pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
 5. Validarea domnului PUFULETE Dragoș-Florin, reprezentant al C.N.I.P.M.M.R., ca membru al Comisiei pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, fiind revocată doamna APOSTOL-BÎRZU Laura-Irina
 6. Informare cu privire la participarea delegației CES România la Adunarea Generală, la două Consilii de Administrație și la Reuniuniea Internațională AICESIS, organizate de CES din Republica Dominicană, la încheierea mandatului său de președinte al AICESIS și preluarea președinției de CES România, Santo Domingo 6,7 și 8 Septembrie 2017
 7. Diverse

 

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

InfoCons (www.infocons.ro) - Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!** din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615*** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+