Translate this page RO

Select language
InfoCons

Programul Pentru Protecţia Consumatorilor În Domeniul Pensiilor Private

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apăra drepturile consumatorilor şi promovează programele şi strategiile din România.

InfoConsomânia în parteneriat cu Institutul Naţional al Consumului iniţiază începând cu 23 iulie 2007 primul Birou Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private  privind problematica în domeniul pensiilor private, monitorizarea respectării drepturilor legitime ale consumatorilor de produse şi servicii de pensii private, iniţierea de campanii şi proiecte destinate editării, informării şi conştientizării consumatorilor.

Biroul Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private  îşi propune crearea unui Grup de Lucru format atât din reprezentanţii societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi în zona serviciilor de pensii private, organisme profesionale ale acestora, reprezentanţi ai autorităţilor de stat cu atribuţii de control în domeniu, reprezentanţi ai autorităţilor de stat cu atribuţii de autorizare în domeniu, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, organizaţii de protecţia consumatorilor. Grupul de Lucru va avea un caracter consultativ, de informare în vederea aplicării şi iniţierii de proiecte şi campanii ce vor fi duse la îndeplinire de către Biroul Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private.

Biroul Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private  va avea ca principal scop crearea unei organizaţii independente, de sine stătătoare, formată din Federaţia Asociaţiilor de Consumatori şi Institutul Naţional al Consumului până la data de 15 decembrie 2007 şi va acţiona pe plan internaţional, în vederea aplicării normelor comunitare şi mecanismelor de educare, informare, acţiune în domeniu.

Biroul Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private va avea pentru primul an de activitate sediul în Bucureşti, str. Lipscani, nr. 17-19, et. 1, cam. 108, sector 3, Bucureşti.

În primul an, acest  Birou va funcţiona după următoarea schemă organizatorică -    Secretar General -    Director -    Secretară -    Sociolog -    specialist PR -    specialist media

Logistica Biroului pentru primul an de activitate:

-    6 unităţi calculator, 2 imprimante, 2 aparate fax, un copiator, un scanner, 2 aparate telefon mobil şi 2 abonamente de telefonie mobilă, 5 aparate telefon fix şi 2 abonamente telefonie fixă, o centrală telefonică, 5 birouri, 5 scaune, 4 dulapuri -    abonamente la presă internă zilnică -    abonamente la publicaţii de specialitate internaţionale -    abonament conexiune internet -    abonamente la agenţiile de ştiri interne şi internaţionale -    consumabile pentru tehnică de calcul - imprimante, fax, copiator -, papetărie -    taxe de participare la evenimente interne şi internaţionale -    participarea la cursuri de pregătire la organisme de specialitate din străinătate (deplasare, cazare, diurnă etc) -   organizarea de evenimente: închiriere locaţii, cheltuieli de protocol, tipărirea de materiale informative, invitarea de vorbitori din ţară şi strainantate, cazare etc; 2 dintre evenimente vor fi organizate în Bucureşti, iar 7 în ţară în euroregiunile desemnate de către Delegaţia Comisiei Uniunii Europene -    organizarea de campanii prin tipărirea de afişe, pliante, alte mijloace de educare şi conştientizare prin mass-media -   realizarea unui site cu informaţii despre activitatea Biroului, cât şi prezentarea de informaţii şi noutăţi în domeniu şi ţinerea unui Forum interactiv cu instituţiile, organizaţiile, persoanele interesate de domeniu -    chirie şi întreţinerea spaţiului pentru desfăşurarea activităţii -   organizarea trimestrială a întâlnirilor Grupului de Lucru în domeniu (faxuri de invitare, telefoane de confirmare, pregătirea materialului de discuţie, redactarea minutei în urma întâlnirii Grupului de Lucru, remiterea acesteia către instituţiile de stat competente, membri Grupului de Lucru, comisiile de specialitate ale Parlamentului etc) -    înfiinţarea unei Publicaţii trimestriale în domeniu, şi distribuirea ei cu titlu gratuit, ca şi mijloc de  promovare şi informare a activităţilor desfăşurate de către Biroul Independent pentru Protecţia Consumatorilor în Domeniul Pensiilor Private -    participarea personalului la cursuri de specialitate în domeniu -    înfiinţarea Corpului Observatorilor ce vor avea rol în monitorizarea activităţilor specifice -    consilierea consumatorilor de pensii private şi medierea conflictelor şi sesizărilor apărute

Obiectivele Strategiei privind protecţia consumatorilor 2007 - 2013, a InfoCons au fost stabilite în concordanţă cu învăţămintele experienţei internaţionale, cu modelul legislativ şi instituţional din Uniunea Europeană, în domeniu, respectiv cu procesele critice care se manifestă, azi , în România, şi anume:

a)    protecţia consumatorilor constă în apărarea drepturilor fundamentale ale acestora: protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii; asigurarea satisfacerii nevoilor şi trebuinţelor vitale; mediu sănătos; protecţia intereselor economice; acces la o piaţă cu o gamă variată de produse şi servicii de calitate; informare; educare; asociere; b)    protecţia consumatorilor se realizează prin îmbinarea autoprotecţiei individuale şi asociative, considerată calea principală de protecţie, fiind cea mai sigură, mai eficace şi mai puţin costisitoare, cu protecţia directă şi indirectă realizată de insitutiile statului; c)    nivelul de informare şi educare al consumatorilor din România este scăzut, ca urmare a cultivării timp de peste 60 de ani a mentalităţii de asistaţi, iar procesul de structurare asociativă a acestora este blocat, deoarece, pe de o parte, conştiinţa civică nu a renăscut, iar, pe de altă parte, organele administraţiei centrale şi locale nu sprijină suficient structurile societăţii civile.

Menţionăm că, elaborarea Strategiei menţionate mai sus, a avut în vedere şi Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 - 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, ratificat prin Legea nr. 105/03.05.2005.

Drept consecinţă a celor de mai sus, considerăm că una din principalele căi pentru creşterea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă este informarea, consilierea şi educarea consumatorilor, cu referire la întreaga problematică legată de consumul lor de produse şi servicii destinat satisfacerii evantaiului larg de nevoi şi trebuinţe, precum şi cu privire la instituţiile administrative, respectiv ale societăţii civile, care acţionează în domeniul protecţiei consumatorilor.

În sensul celor de mai sus, Protecţia Consumatorilor de Pensii Private reprezintă o problemă de interes general, pentru că, asimilarea şi aplicarea legislaţiei europene, în plan sectorial, presupune adaptarea rapidă a instituţiilor, a agenţilor economici, a consumatorilor, precum şi a structurilor asociative.

Deoarece pentru InfoCons problema privind Protecţia Consumatorilor de Pensii Private reprezintă un obiectiv important, desfăşurăm activităţi precum: -    monitorizarea activităţii legislative specifice şi a organelor administrative cu atribuţii în domeniu; -    documentare privind legislaţia din Uniunea Europeană şi, respectiv, modalităţi concrete de aplicare a acesteia; -    iniţierea de soluţii legislative pentru protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor; -    elaborarea de proiecte pentru perfecţionarea cadrului instituţional; -    activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; -    primirea şi rezolvarea de sesizări şi reclamaţii; -    dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organele administrative şi cu structuri ale societăţii civile; -  elaborarea de studii, cercetări, conform unui program editorial destinat consumatorilor, în colaborare cu institutele de cercetări ale Academiei Române.

De asemenea, în perioada 2003 - 2006, am elaborat lucrări ştiinţifice referitoare la protecţia consumatorilor,  care au fost cuprinse în două volume, şi anume: -    „Protectia consumatorilor şi concurenţa pe piata” -    Drepturile fundamentale ale consumatorilor” În prezent este pregătită pentru editare lucrarea „Protectia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă din perspectiva societăţii civile” care abordează şi problema Protecţiei Consumatorilor de Pensii Private din perspectiva implicării asociaţiilor de consumatori în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora.

In cadrul acestei campanii au fost realizate materiale tip print: pliante format A4, afişe format A2, carduri de informare.

Partenerii noștri
Super Consumator
Facebook Twitter YouTube Google+